A l’Esquitx, tenim tres espais diferenciats, però complementaris: l’espai de formació, el de creació i un tercer polivalent, per apropar-nos a les vostres necessitats. Us convidem a consultar els tallers i activitats que ofereix cada espai.

Espai polivalent

Acompanyament al canvi. Alguns parlen de Coaching, entrenament o assessorament. Jo tradueixo “Coaching” per acompanyament al canvi, perquè és el seu significat etimològic i perquè defineix el que realment fem a les sessions, ja que un veritable coach no dóna

Espai de creació

De moment és una escola de ceràmica i torn. La ceràmica la fem en grups reduïts, i el torn en classes individuals o, com a màxim, en parella. Durant el curs farem tallers puntuals d'altres activitats, com per exemple d'origami,

Espai de formació

Podem aprendre amb esforç o sense, de forma efectiva o rebent informació que poc canvia la nostra pràctica diaria. A l’esquitx apostem per l’aprenentatge dinàmic en grups petits de reflexió, perquè creiem que és la millor manera d’aprendre gaudint. L’aprenentatge