AVÍS LEGAL
Aquest lloc web i domini https://esquitxmenorca.com és propietat de Exquitx C.B. (d’ara en endavant: ESQUITX MENORCA), amb CIF / NIF nº: E – 16562019 i adreça al carrer Vasallo, 42 – 07703 – Maó – Menorca (Illes Balears), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina web de: https://esquitxmenorca.com

Amb els límits establerts a la llei, ESQUITX MENORCA no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de
veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté la seva pàgina web.

Així mateix, ESQUITX MENORCA no serà responsable d’errors, irregularitats o inexactituds en els continguts publicitaris que apareixen en aquest web. En aquest sentit, la responsabilitat correspon únicament als anunciants de publicitat o dels esdeveniments publicats.

Els continguts i informació no vinculen a ESQUITX MENORCA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal
de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de ESQUITX MENORCA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que
ESQUITX MENORCA no pot controlar. Per tant, ESQUITX MENORCA no pot assumir responsabilitats pel contingut
que pugui aparèixer en pàgines de tercers

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ESQUITX MENORCA ofereix a través del lloc web, haurà
proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la
complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als
fitxers de ESQUITX MENORCA per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les
millores del lloc Web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email
a: conversasm@gmail.com oa l’adreça: carrer Vasallo, 42 – 07703 – Maó – Menorca (Illes Balears)

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

ESQUITX MENORCA, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa
que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://esquitxmenorca.com/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de ESQUITX MENORCA

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
ESQUITX MENORCA

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

ESQUITX MENORCA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades
d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació
i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: esquitx@esquitxmenorca.com o a l’adreça: carrer Vasallo, 42 – 07703 – Maó – Menorca (Illes Balears)

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a ESQUITX MENORCA

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
En esquitx Menorca tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web:
https://esquitxmenorca.com/, amb les següents finalitats:
1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’https://esquitxmenorca.com/, per mantenir la relació contractual,
així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a https://esquitxmenorca.com/.
3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de https://esquitxmenorca.com/ i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis el seu
supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de ESQUITX MENORCA, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant al teu disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol • licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ESQUITX MENORCA, llevat obligació legal.

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, ESQUITX MENORCA no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

ESQUITX MENORCA informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la
seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobreprotecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual https://esquitxmenorca.com/

ESQUITX MENORCA és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://ocioenmenorca.com/ i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de l’lloc web https://esquitxmenorca.com/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per ESQUITX MENORCA, tot i ser gratuïtsi / o de disposició pública.
ESQUITX MENORCA disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada de els mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de ESQUITX MENORCA, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de ESQUITX MENORCA, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

4 Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per ESQUITX MENORCA i, en particular de:
• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de ESQUITX MENORCA, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà ESQUITX MENORCA per les despeses que generés la imputació de ESQUITX MENORCA en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot al cas d’una decisió judicial no definitiva.

5 – Protecció de la informació allotjada
ESQUITX MENORCA realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per ESQUITX MENORCA, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari;

en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a ESQUITX MENORCA.

Comunicacions comercials:

En aplicació de la LSSI. ESQUITX MENORCA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, ESQUITX MENORCA si està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de OCI A MENORCA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial
a través dels canals d’Atenció al Client.